Projecten

De volgende projecten zijn via Noorderflow tot stand gebracht:

  • Provincie Drenthe, coördineren opzet combinatiefuncties in Drenthe.
  • Gemeente Assen, afdeling Welzijn, opzet wijkanalyses Brede School.
  • Gemeente Wageningen, afdeling Cultuur, evaluatie Cultuurmakelaar.
  • Gemeente Assen, afdeling Welzijn, evaluatie Integratie- en participatiebeleid en advies koppeling WMO met het Integratie- en participatiebeleid.
  • Gemeente Hoogeveen, afdeling Mens en Arbeid Advies: bibliotheekvernieuwing, proces contractfinanciering voor Scala, de Tamboer en het Podium en doorlichting poppodium Het Podium.
  • Gemeente Aa en Hunze, afdeling Maatschappelijke Zaken. Advies: proces Brede School, Handhaving Kinderopvang en beleidsgestuurde contractfinanciering.
  • ESF-bureau Emmen. Ondersteuning Brede School ontwikkeling.
  • Gemeente Coevorden. Advies: proces Cultuurnota.
  • Stichting Groninger WelVaart. Productie vaargids 'Varen over Grenzen'.